Dermatologie en orthopedie weer open

We zijn volop bezig met de herstart van huisarts+punt. Hierbij zijn we afhankelijk van beschikbaarheid van specialisten en de logistiek in de ziekenhuizen, waardoor dit gefaseerd (d.w.z. per specialisme) plaats vindt. Lees daarom de zogeheten ‘calamiteitenmelding’ die vermeldt staat bij huisarts+punt in ZorgDomein; daar staat welke specialismen er wel of niet open zijn.

Vanaf dit moment kun je verwijzen naar:

  • Dermatologie (eerste spreekuren al op 25 en 26 juni)

– Locatie Noord, BovenIJ Ziekenhuis / Gezondheidscentrum Banne Buiksloot

– Nieuw: Locatie Zuid, huisartspraktijk Olympiaplein, zie verderop in nieuwsbrief

  • Orthopedie, Locatie Noord, BovenIJ Ziekenhuis

Binnenkort gaan ook open:

  • Longgeneeskunde (start in juli), Locatie Centrum
  • KNO (start 4 augustus), Locatie Centrum
  • Kindergeneeskunde (start in augustus), Locatie Noord

Klikhier voor de verwijsindicaties per specialisme.

Informatie voor de patiënt Als je een patiënt naar huisarts+punt verwijst, vertel de patiënt dan dat wij binnen 3 werkdagen contact opnemen om een afspraak te plannen. Het heeft geen zin om de patiënt zelf te laten bellen; vaak is de patiënt dan nog niet bij ons ingeschreven, dus kunnen we op dat moment ook nog niet plannen.

Nieuwsbrief

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actuele zorgaanbod en relevante ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.