Contact

Interne geneeskunde

Teleconsult | Meekijkconsult
Schriftelijke consultatie van de specialisten voor een diagnosestelling en behandeladvies via een verwijzing in ZorgDomein. Beantwoording van uw consult in 2 werkdagen.

Specialisten
Internisten BovenIJ ziekenhuis (locatie Noord)

In onderstaand patiëntenprofiel vindt u de verwijsindicaties voor het teleconsult/meekijkconsult van Interne Geneeskunde. U leest welke patiënten geschikt zijn voor een diagnosestelling en advies voor behandeling door de medisch specialisten. Daarnaast leest u welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing.


Geschikt

 • Buikklachten
 • Chronische vermoeidheid eci
 • Endocriene aandoeningen
  • Diabetes mellitus
  • Osteoporose
  • Overige zorgvragen Endocriene aandoeningen
  • Schildklierafwijkingen
 • Gewichtsdaling eci
 • Hematologische aandoeningen
  • Anemie
  • IJzergebreksanemie
  • Overige zorgvragen Hematologische aandoeningen
  • Stollingsstoornissen
  • Verdenking hematologische maligniteit
  • Verhoogde bezinking
 • Infectieziekten
 • Koorts eci
 • Nefrologische aandoeningen
 • Obesitas
 • Overige zorgvragen Interne geneeskunde
 • Vasculaire aandoeningen
  • Hypertensie
  • Overige zorgvragen Vasculaire aandoeningen
  • Trombose
  • Vasculaire zorg
  • Vetstofwisselingsstoornissen


Ongeschikt

 • spoedpatiënten
 • second opinion

 

Voorbereiding door huisarts

 • duidelijke hulpvraag MET samenvatting van reeds toegepaste behandelingen.
 • indien beschikbaar, uitslagen van voorafgaand (lab, echo) onderzoek en actueel medicatie overzicht toevoegen.