Contact

Kosten

Het consult bij een medisch specialist van huisarts+punt wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Het komt niet ten laste van het eigen risico van uw zorgverzekering. U hoeft hier dus niet voor te betalen.

Een consult bij huisarts+punt valt onder de huisartsenzorg. Voor huisartsenzorg hoeft u géén eigen bijdrage te betalen. Daarom betaalt u voor een consult bij huisarts+punt geen eigen bijdrage. Dit is een belangrijk verschil met een consult bij een medisch specialist in het ziekenhuis; dit valt namelijk wél onder het eigen risico.

Vervolgonderzoek
Soms kan het mogelijk zijn om een vervolgonderzoek uit te voeren, zodat uw situatie beter te beoordelen is. Denkt u hierbij aan bloedonderzoek, een röntgenfoto, een urineonderzoek of een kweek. Of de specialist denkt dat u medicatie nodig heeft. Mocht dat nodig zijn, dan overlegt de specialist hierover met uw huisarts. Dergelijke onderzoeken en medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar gaan wél van af van uw eigen risico.