Contact

MDL

Spreekuur
Maandag van 13.00 – 15:00 uur (oneven weken)
Locatie huisarts+punt Centrum (OLVG, Spuistraat)

Specialisten
Verpleegkundig specialist K. Formark
Dokter S. Wolfkamp

In onderstaand patiëntenprofiel vindt u de verwijsindicaties voor het specialistisch adviesconsult van MDL. U leest welke patiënten geschikt zijn voor het spreekuur en welke ongeschikt. Daarnaast leest u welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing.

Geschikt

  • Patiënten met buikpijn zonder alarmsymptomen, waarbij de reguliere behandeling niet afdoende is, en die extra uitleg nodig hebben.

Ongeschikt

  • Patiënten met alarmsymptomen of waarvan de diagnostiek nog niet is afgerond

Voorbereiding/diagnostiek

  • Huisarts heeft diagnostiek verricht:

– lab, HB, HT, BSE , MCV,CRP, Fe, ferritine en ijzersaturatie
– Ca, alb, TSH IgA, IgA-tTg, bij IgA deficiëntie IgG en IgG-tTG.
– Feces: calprotectine en kweek parasitair middels dual feces test