Nieuw bij Huisarts+punt: horizontale verwijzingen

H+P staat niet stil. Zo gaan we binnenkort met twee nieuwe vormen van horizontale consultatie starten in Amsterdam. Traditioneel verwijst een huisarts een patiënt verticaal naar een specialist voor een consult in het ziekenhuis. Tegenwoordig hebben steeds meer huisartsen een subspecialisatie of kaderopleiding. Dit opent de deuren voor horizontale verwijzing van patiënten, waardoor substitutie van zorg uit de tweede lijn kan plaatsvinden en er een besparing van zorgkosten kan plaatsvinden. Ook werken de zorggroepen in Amsterdam steeds intensiever samen, waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie.


Vanaf mei bij H+P: pilot Stedelijke Expertteam DM

Alle huisartsenpraktijken in Amsterdam werken al conform het stedelijke zorgprogramma DM. Echter is de specifieke expertise van DM niet bij alle zorggroepen voor handen en consulteren veel huisartspraktijken de tweede lijn bij complexe vragen. Uitzondering hierop zijn de zorggroepen ROHA en Zorg voor Zuid; zij werken al succesvol met een Expertteam DM, dat consultvragen van huisartsen van de eigen zorggroep beantwoordt. Om optimaal gebruik te maken van de beperkte beschikbaarheid van expertise in de stad, starten deze zorgverleners op initiatief van de TPA werkgroep DM als een Stedelijk Expertteam. Tijdens deze pilot kunnen alle huisartsen in Amsterdam het Expertteam DM vanaf 1 mei complexe vragen stellen via een teleconsult bij H+P. Door deze eenmalige horizontale consultatie willen we de Juiste Zorg op de Juiste Plek leveren, capaciteit efficiënt inzetten en deskundigheidsbevordering bevorderen (via individuele consulten en via veel voorkomende vragen). In november evalueren we de pilot met behulp van vooraf vastgestelde indicatoren. 

Jullie vinden het teleconsult in ZorgDomein onder teleconsultatie, kies dan: ‘Stedelijk expertteam Diabetes Mellitus (DM)’
Voor vragen over dit stad brede initiatief kunnen jullie terecht bij Marianne Dekeukeleire, huisarts, voorzitter TPA-werkgroep DM huisarts@praktijkherengracht.nl en Maaike Scheffer, directeur H+P directie@huisartspluspunt.nl

Vanaf juni bij H+P: plaatsing van het IUD door gespecialiseerde huisarts

Uit cijfers blijkt dat een aanzienlijke groep vrouwen zonder medische indicatie naar de poli gynaecologie gaat voor het plaatsen van het IUD (865 keer naar het OLVG in 2021).
Redenen hiervoor zijn divers:

+ Patiënte wenst plaatsing door gespecialiseerde huisarts
+ Eerdere plaatsing van het IUD is niet gelukt
+ De huisarts voelt zich niet bekwaam: hij of zij plaatst te weinig IUD’s om routine op te bouwen.
Het is echter een verrichting in veel gevallen goed in de eerste lijn plaats kan vinden. Derhalve start H+P in juni met het expertise spreekuur plaatsing IUD. Doel is om tweedelijnszorg te voorkomen door zorg dichtbij huis tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Elders is de meerwaarde voor een dergelijke horizontale verwijzing reeds aangetoond. Het expertise spreekuur plaatsing IUD vindt wekelijks plaats op een H+P locatie (bij de huisartsenpraktijk behorende bij OLVG Oost) en wordt door een ervaren vrouwelijke huisarts verzorgd (Astrid Wewerinke). Na een jaar gaan we de werkwijze evalueren. 
Jullie vinden het consult in ZorgDomein vanaf juni onder medisch specialistische zorg, kies dan ‘Gynaecologie adviesconsult IUD (spiraal plaatsen door gespecialiseerde huisarts)’

Ook interesse om deze zorg voor H+P te leveren of vragen over dit aanbod? Neem contact op via info@huisartspluspunt.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt contact opnemen met: zorgdomein-buitenhof@olvg.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actuele zorgaanbod en relevante ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.