Nieuwe directeur H+P

Geachte relatie,

Sinds het vertrek per maart 2022 van Charlotte Scherphof als coördinator van ons HuisartsPlusPunt (H+P) hebben we vanuit de Amsterdamse Huisartsenzorg Alliantie een verkenning gedaan naar haar opvolging. Ook binnen het Transmuraal Platform Amsterdam TPA is dit vraagstuk aan de orde geweest.

Gelet op het belang van deze ontwikkeling voor de regio, alsmede de toenemende samenwerking in het Amsterdamse zorglandschap, hebben we ervoor gekozen op zoek te gaan naar een opvolger op directieniveau voor verdere ontwikkeling, implementatie en positionering van ons H+P.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Maaike Scheffer 15 augustus is gestart als directeur H+P. Maaike was in diverse eerdere functies bezig met samenwerken binnen zorgnetwerken. Vanuit haar laatste functie als programmaleider ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ bij Transmuralis brengt zij veel ervaring mee met benodigde stappen om het zorgsysteem duurzaam toegankelijk te houden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat H+P bij Maaike in goede handen is.

Komende tijd zal Maaike zich inwerken en spoedig kennismaken met alle betrokken stakeholders. Maaike is bereikbaar op directie@huisartspluspunt.nl .

Namens AHa en TPA,
Paulien van Hessen, bestuurder Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Nieuwsbrief

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actuele zorgaanbod en relevante ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.