Hoe werkt Huisarts+punt?

Huisarts+punt is een samenwerkingsorganisatie tussen huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam.

Huisarts+punt is bedoeld voor patiënten met een gezondheids-
klacht die hun huisarts mogelijk niet helemaal vertrouwt, moeilijk te beoordelen vindt of waarover de huisarts een bevestiging wil.
De huisarts schakelt dan eenmalig het advies van een medisch specialist in. Consultering kan via fysieke consulten en teleconsulten. Dit verschilt per specialisme.

De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Huisarts+punt is dan ook een uitbreiding van de huisartsenzorg.

Onze missie: passende zorg

Wij organiseren de Juiste Zorg op de Juiste Plek in Amsterdam tussen zorgverleners in de eerste lijn en tussen de eerste lijn met andere domeinen volgens het principe van de Quadruple aim. De focus ligt hierbij op anderhalvelijnszorg (eerste lijn en medisch- specialistische zorg).

Quadrupel aim

  1. verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  2. verlagen van de zorgkosten
  3. verbeteren van de gezondheid van de bevolking
  4. tevreden zorgverleners

Hoe dragen we bij aan de quadrupel aim?

  • Een consult bij Huisarts+punt wordt bekostigd uit de huisartsfinanciering. Het betreft eerstelijnszorg, ook al wordt de patiënt gezien door een medisch specialist. De patiënt hoeft hierdoor geen eigen risico te betalen en wordt doorgaans snel geholpen.
  • Uit ervaring elders blijkt dat er minder verwijzingen zijn naar het ziekenhuis: 75% van de patiënten die een adviesconsult bezoeken, blijven in de eerste lijn.
  • Het voorkomt doorverwijzingen binnen het ziekenhuis en onnodige aanvraag van diagnostiek en/of therapeutische middelen.
  • De specialist kan op geplande tijden de huisarts van advies voorzien. Op het spreekuur of via een door de specialist gekozen tijdstip om de digitale consultvraag te beantwoorden
  • Optimaal afgestemde zorg, dankzij de samenwerking tussen huisarts en specialist.
  • De huisarts blijft hoofdbehandelaar en kan de patiënt met het ontvangen advies in veel gevallen verder behandelen in de eerste lijn.

Onze locaties

U vindt de spreekuren van Huisarts+punt op de volgende locaties: