Contact

Overleg en evaluatie

Huisarts+punt start met vijf specialismen, te weten: dermatologie, wondzorg, kindergeneeskunde, KNO en longzorg. Per specialisme is een gebruikersduo van een huisarts en een specialist aangewezen.

Gebruikersduo’s
De gebruikersduo’s stemmen de zorg bij huisarts+punt af en stellen op basis van casuïstiek enkele globale inclusie/exclusie criteria vast. Op geleide van de ervaringen gedurende de looptijd van de specialistisch adviesconsulten worden de criteria aangepast.


Evaluatie

Het doel van huisarts+punt is toekomstbestendige zorg verlenen. Om te meten of we dit doel halen, gaan we de resultaten van huisarts+punt in Amsterdam evalueren aan de hand van het Triple Aim-model:

  • verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
  • verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie;
  • verlagen van de kosten.


Uw ervaring

Indien u patiënten verwijst naar huisarts+punt zullen we u actief vragen naar uw ervaringen met en mening over huisarts+punt. Daarnaast horen we het graag als u andere opmerkingen of tips heeft. U kunt uw ervaringen kenbaar maken via info@huisartspluspunt.nl. Houd u bij het opstellen van uw e-mail rekening met de privacy van uw patiënten.