Contact

Overleg en evaluatie

De huisartsen van Amsterdam, verenigd in en vertegenwoordigd door de Amsterdamse Huisarts-alliantie (AHa), spreken af uitvoering van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te beleggen in het programma van Huisarts+punt. Het gaat hierbij om diverse vormen van substitutie van zorg van 2e naar 1e lijn die een aparte organisatie en inrichting vragen, dus buíten de reguliere huisartsenpraktijk om. Wij denken daarbij aan fysieke specialistisch adviesconsulten, teleconsulten, eenvoudige controles met dure apparatuur en bepaalde multidisciplinaire spreekuren.

Werkgroep huisarts+punt
Huisarts+punt is vertegenwoordigd in de stedelijke werkgroep Huisarts+punt. Deze werkgroep legt verantwoording af aan de stuurgroep van het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA).

De werkgroep beoordeelt nieuwe initiatieven, en stemt af over inclusie / exclusie criteria van deelnemende specialismen.

Evaluatie
Het doel van huisarts+punt is toekomstbestendige zorg verlenen. Om te meten of we dit doel halen, gaan we de resultaten van huisarts+punt in Amsterdam evalueren aan de hand van het Quadruple Aim-model:

  • verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
  • verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie;
  • verlagen van de kosten.
  • verbeteren van tevredenheid van gebruikers (patiënten, specialisten, huisartsen)

Uw ervaring
Indien u patiënten verwijst naar huisarts+punt zullen we u actief vragen naar uw ervaringen met en mening over huisarts+punt. Daarnaast horen we het graag als u andere opmerkingen of tips heeft. U kunt uw ervaringen kenbaar maken via info@huisartspluspunt.nl. Houd u bij het opstellen van uw e-mail rekening met de privacy van uw patiënten.