Contact

Patiënt verwijzen

Huisarts+punt is bedoeld voor alle patiënten met klachten die geen ziekenhuiszorg behoeven. Uw patiënt wordt gezien door een medisch specialist van het BovenIJ ziekenhuis of OLVG.

Welke patiënten kan ik naar huisarts+punt verwijzen?
U kunt patiënten verwijzen naar de volgende specialismen:


Verwijsindicaties

Om u meer inzicht te geven in welke patiënten wel of niet geschikt zijn om te verwijzen naar huisarts+punt, zijn per specialisme patiëntenprofielen opgesteld met daarin de verwijsindicaties. Huisartsen en specialisten hebben gezamenlijk deze profielen per vakgebied opgesteld. Daarnaast leest u in de patiëntenprofielen welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing. U vindt deze profielen bij de betreffende specialismen.

Wat als ik twijfel over verwijzen?
Wellicht bent u na het lezen van een patiëntenprofiel nog niet zeker of u een patiënt naar huisarts+punt of naar het ziekenhuis moet verwijzen. Ook bij twijfel kunt u een patiënt gerust verwijzen naar huisarts+punt.

Hoe kan ik patiënten naar huisarts+punt verwijzen?
U kunt uw patiënten naar huisarts+punt verwijzen via Zorgdomein.
Let op: huisarts+punt staat in de startupfase onder de locaties van OLVG-Spuistraat en het BovenIJ Ziekenhuis.

Om huisarts+punt in Zorgdomein te vinden, doorloopt u de volgende stappen:
1. Selecteer ‘ huisartspluspunt’.
2. Selecteer het betreffende zorgproduct.

Afspraak inplannen met patiënt
Wij nemen binnen drie werkdagen na ontvangst van de verwijzing telefonisch contact op met uw patiënt om een afspraak in te plannen.

Retourbericht van de specialist
Het advies van de specialist wordt binnen 48 uur na het specialistisch adviesconsult aan u doorgegeven via een Edifact-retourbericht in uw HIS.