Contact

Patiënt verwijzen

Huisarts+punt is bedoeld voor alle patiënten met klachten die met een advies van de specialist verder door de huisarts behandeld kunnen worden. U consulteert eenmalig een medisch specialist. Dat kan schriftelijk door een teleconsult, de patient wordt fysiek gezien op een van de spreekuren van huisarts+punt, of er vindt een telefonisch consult plaats tussen patient en specialist.

Welke patiënten kan ik naar huisarts+punt verwijzen?
Uw patiënt komt op het spreekuur van een medisch specialist of wordt door de specialist gebeld voor een telefonisch consult. Daarnaast is het mogelijk om medisch specialisten per e-mail te consulteren (teleconsult). De specialisten zijn verbonden aan de volgende ziekenhuizen en medische centra: BovenIJ ziekenhuis, OLVG, Medisch Centrum Jan van Goyen, Amstelland Ziekenhuis en Annatommie mc.

U kunt patiënten via ZorgDomein verwijzen naar de volgende specialismen:

Telefonisch consult:

Teleconsult

Teleconsulten zijn geschikt voor niet-spoedeisende medisch inhoudelijke vragen.

  • Dermatologie (locatie Zuid, MC Jan van Goyen)
  • Geriatrie (locatie Noord, BovenIJ ziekenhuis)
  • Gynaecologie (locatie Amstelland, Amstelland Ziekenhuis)
  • Interne geneeskunde (locatie Noord, BovenIJ ziekenhuis; locatie Amstelland, Amstelland Ziekenhuis)
  • Kindergeneeskunde (locatie Noord, BovenIJ ziekenhuis)
  • KNO (locatie Amstelland, Amstelland Ziekenhuis)
  • Neurologie (locatie Noord, BovenIJ ziekenhuis)
  • Oogheelkunde (locatie Zuid, MC Jan van Goyen)
  • Plastische chirurgie (locatie Zuid, MC Jan van Goyen)

Verwijsindicaties
Om u meer inzicht te geven in welke patiënten wel of niet geschikt zijn om te verwijzen naar huisarts+punt, zijn voor de fysieke en telefonische consulten per specialisme patiëntenprofielen opgesteld met daarin de verwijsindicaties. Huisartsen en specialisten hebben gezamenlijk deze profielen per vakgebied opgesteld. Daarnaast leest u in de patiëntenprofielen welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing. U vindt deze profielen bij de betreffende specialismen.

Wat als ik twijfel over verwijzen?
Wellicht bent u na het lezen van een patiëntenprofiel nog niet zeker of u een patiënt naar huisarts+punt of naar het ziekenhuis moet verwijzen. Ook bij twijfel kunt u een patiënt gerust verwijzen naar huisarts+punt.

Hoe kan ik patiënten naar huisarts+punt verwijzen?
U kunt uw patiënten naar huisarts+punt verwijzen via ZorgDomein. Zie hiervoor ook de uitgebreide verwijsinstructie.

Om te verwijzen via ZorgDomein doorloopt u de volgende stappen:
1) Open ZorgDomein.
2) Selecteer het specialisme en de zorgvraag.
3a) Selecteer het zorgproduct onder ‘huisartspluspunt’.
3b) Of, als huisartspluspunt niet bovenaan verschijnt, zoek het op via de zoekbalk.

Procedure bij doorverwijzing 2e lijn
Het streven van huisarts+punt is om die klachten in de eerstelijn te behandelen die door middel van een eenmalig advies van de specialist beantwoord kunnen worden. Wanneer de specialist u na het adviesconsult adviseert om de patiënt naar de poli van het ziekenhuis door te verwijzen, dient u een nieuwe verwijzing aan te maken in ZorgDomein. Dit doen we omdat het dan heel duidelijk is wanneer het hoofdbehandelaarschap overgaat naar de 2e lijn. Wij verzoeken u om dan altijd het advies mee te sturen uit het specialistisch adviesconsult en/of teleconsult bij huisarts+punt. Dit omdat de informatie van patiënten die bij huisarts+punt gezien zijn, niet wordt opgeslagen in het ziekenhuis informatiesysteem.

Afspraak inplannen met patiënt
Wij nemen binnen drie werkdagen na ontvangst van de verwijzing telefonisch contact op met uw patiënt om een afspraak in te plannen.

Retourbericht van de specialist
Het advies van de specialist wordt binnen 48 uur na het specialistisch adviesconsult aan u doorgegeven via een Edifact-retourbericht in uw HIS.