Contact

Dermatologie

Spreekuur
Donderdag van 13:00 - 16:30 uur
Locatie huisarts+punt Noord (BovenIJ ziekenhuis)
Donderdag, 15:00 - 16:00 uur
Locatie huisarts+punt Zuid (MC Jan van Goyen)
 

Specialisten
Dokter G. Piskin en dokter B. Scholten (Noord)
Dokter A. Jensema en dokter M. Kroon (Zuid)

In onderstaand patiëntenprofiel vindt u de verwijsindicaties voor het specialistisch adviesconsult van Dermatologie. U leest welke patiënten geschikt zijn voor het spreekuur en welke ongeschikt. Daarnaast leest u welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing.


Geschikt

  • algemene dermatologie waarbij geen verrichting noodzakelijk is (beperkte behandeling met vloeibare stikstof is wel mogelijk)


Ongeschikt

  • spoedpatiënten
  • ernstige dermatologische aandoeningen
  • alle huidaandoeningen waarbij vermoedelijk verrichting noodzakelijk is
  • second opinion