Contact

Kindergeneeskunde

Spreekuur
Donderdag van 14.00 - 16.00 uur
Locatie huisarts+punt Noord (BovenIJ ziekenhuis)

Specialisten
Dokter L. Hendrikx

In onderstaand patiëntenprofiel vindt u de verwijsindicaties voor het specialistisch adviesconsult van Kindergeneeskunde. U leest welke patiënten geschikt zijn voor het spreekuur en welke ongeschikt. Daarnaast leest u welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing.


Geschikt

 • obstipatie
 • buikpijn
 • voedingsproblemen
 • hoesten / piepen
 • hoofdpijn
 • huidafwijkingen
 • onrust bij zuigelingen
 • schedelafwijkingen
 • recidiverende infecties


Ongeschikt

 • acuut zieke kinderen
 • kinderen die snel (<72uur) gezien moeten worden
 • groeiproblemen
 • ADHD / gedragsproblemen
 • ontwikkelingsstoornissen
 • second opinion


Voorbereiding/ diagnostiek