Contact

Samenwerking

Huisarts+punt is een initiatief dat ontstaan is binnen het Netwerk Blauwe Zorg Amsterdam. Dit netwerk deelt de gezamenlijke ambitie om samen te werken, zodat we duurzame zorg in Amsterdam kunnen leveren.

Enkele organisaties binnen dit netwerk, te weten Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), ROHA, Gezondheidscentra Amsterdam Zuid-Oost (GAZO), OLVG, BovenIJ Ziekenhuis en Cliëntenbelang Amsterdam, hebben begin 2016 afgesproken om te starten met de ontwikkeling van een specialistisch adviesconsult (SAC); een initiatief waarmee we de zorg voor iedereen toegankelijk willen houden.

In een later stadium hebben ook 1ste Lijn Amsterdam, Gezondheidscentra Diemen, de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) en Noorderzorg zich binnen het netwerk aangesloten. SAG neemt de bedrijfsvoering van het project voor haar rekening. Huisarts+punt wordt gefinancierd door Zilveren Kruis.