Contact

Op het spreekuur

U heeft een afspraak bij huisarts+punt. Daar komt u op het spreekuur van een medisch specialist van het BovenIJ ziekenhuis, OLVG of Medisch Centrum Jan van Goyen.

De medisch specialist houdt spreekuur in een eenvoudige spreekkamer. Hij of zij weet wat de vraag van uw huisarts is. De specialist stelt u een paar vragen over uw klacht of probleem. Als dat nodig is, voert de specialist een kort lichamelijk onderzoek uit.

Na het consult
Na het consult geeft de specialist een advies aan uw huisarts over de volgende stappen. Het kan zijn dat de specialist aan uw huisarts adviseert om (nieuwe) medicijnen voor te schrijven of dat er nader onderzoek of een therapie nodig is.

De specialist schrijft zelf GEEN recepten uit en voert geen behandelingen uit bij huisarts+punt. Neemt u na het consult contact op met uw huisarts om het advies van de specialist te bespreken. Samen met uw huisarts bepaalt u wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Iets minder dan een kwart van onze patiënten ontvangt alsnog een verwijzing naar het ziekenhuis. De huisarts neemt de uitkomst van het consult op in uw patiëntendossier.

Vragen?
Heeft u na afloop van het consult medisch-inhoudelijke vragen? Stelt u die dan aan uw eigen huisarts.
Heeft u vragen over huisarts+punt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@huisartspluspunt.nl