Hoe werkt Huisarts+punt?

U bent door uw huisarts verwezen naar Huisarts+punt. U heeft een gezondheidsklacht die uw huisarts mogelijk niet helemaal
vertrouwt of moeilijk te beoordelen vindt. Een dergelijke klacht kan te specialistisch zijn voor uw huisarts, maar het is (nog) niet nodig om hiermee naar het ziekenhuis te gaan. Bij Huisarts+punt
beoordeelt een medisch specialist uw klacht. Hij of zij adviseert u en uw huisarts over de volgende stappen. De specialist en de huisarts werken nauw samen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Vaak hoeft u na een consult bij Huisarts+punt niet doorverwezen te worden naar het ziekenhuis.

Onze consulten

Uw huisarts heeft verschillende mogelijkheden om een medisch specialist binnen huisarts+punt te consulteren.
Dit verschilt per specialisme.

Meedenkconsulten (teleconsult)

Soms is het niet nodig dat de specialist u ziet op zijn spreekuur, maar kan uw huisarts de vraag schriftelijk stellen aan de specialist. We noemen dat een meedenkconsult of teleconsult. De vraag kan dan samen met een foto of laboratoriumonderzoek, of vooraf verricht beeldvormend onderzoek, aan de specialist voorgelegd worden. Uw huisarts neemt met u contact op wanneer hij of zij antwoord heeft ontvangen van de medisch specialist.

Meekijkconsult (fysieke consult)

Als u een verwijzing voor een fysieke afspraak bij Huisarts+punt heeft gekregen van uw huisarts, belt één van onze medewerkers u binnen drie werkdagen op om een afspraak te maken. Vervolgens komt u op het spreekuur van een medisch specialist bij Huisarts+punt.

Telefonische consulten

Een van onze medewerkers belt u binnen drie werkdagen op om een afspraak te maken. U wordt op het afgesproken moment gebeld door een medisch specialist.

De medisch specialist houdt spreekuur in een eenvoudige spreekkamer. Hij of zij weet wat de vraag van uw huisarts is. De specialist stelt u een paar vragen over uw klacht of probleem. Als het nodig is, voert de specialist een kort lichamelijk onderzoek uit. Na het consult geeft de specialist een advies aan uw huisarts over de vervolgstappen.

Verhinderd? Geef het op tijd door!

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan tot maximaal 24 uur voor de geplande afspraak telefonisch (020 667 6670) of per email (info@huisartspluspunt.nl) aan ons door.

Kosten Huisarts+punt

Wat kost een consult mij?

Het consult bij een medisch specialist van Huisarts+punt wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Het komt niet ten laste van het eigen risico van uw zorgverzekering. U hoeft dus niets te betalen. Dit is een belangrijk verschil met een consult bij een medisch specialist in het ziekenhuis; dit valt namelijk wél onder het eigen risico.

Vervolgonderzoek

Soms kan het mogelijk zijn om een vervolgonderzoek uit te voeren, zodat uw situatie beter te beoordelen is. Denkt u hierbij aan bloedonderzoek, een röntgenfoto, een urine onderzoek of een kweek. Of de specialist denkt dat u medicatie nodig heeft. Mocht dat nodig zijn, dan overlegt de specialist hierover met uw huisarts. Dergelijke onderzoeken en medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar gaan wél van af van uw eigen risico.

Uw ervaring

Tips & suggesties

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die wij bij Huisarts+punt verlenen. Graag horen we van u wat goed gaat en wat beter kan. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring!

Heeft u suggesties voor verbetering? Of bent u niet tevreden over Huisarts+punt, een arts of de werkwijze? Bespreek dit dan eerst met de specialist en/of uw huisarts. Komt u er samen niet uit? Of heeft u behoefte aan een gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via het tips- en klachtenformulier.

Alles nog eens rustig nalezen?