Contact

Waarom huisarts+punt

Het is voor uw patiënt niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te gaan om goede zorg te ontvangen. Soms kan één specialistisch adviesconsult bij een medisch specialist al voldoende zijn om een verwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen.

U blijft hoofdbehandelaar
Bij huisarts+punt bieden wij uw patiënt een nieuwe, snelle en minder dure vorm van zorg. Op uw verzoek krijgt uw patiënt advies van een medisch specialist. De specialist ziet uw patiënt in principe eenmalig. De specialist neemt de zorg niet van u over, maar adviseert u over diagnose of behandeling. U blijft dus de hoofdbehandelaar.

U ontvangt specialistisch advies
U kunt uw patiënt laten beoordelen door een medisch specialist, zonder hem of haar naar het ziekenhuis te verwijzen. De wachttijden voor een consult bij huisarts+punt zijn doorgaans kort. Na het consult ontvangt u het advies van de specialist via een retourbericht in uw HIS.

U vergroot uw kennis
Huisarts+punt bevordert samenwerking tussen huisartsen en specialisten, wat leidt tot deskundigheidsbevordering. Voor veelvoorkomende adviezen gaan we scholingen organiseren. Op termijn kunt u consulten van de specialist met patiënten bijwonen, zodat u en de specialist van elkaar kunnen leren. Daarnaast kan deze samenwerking leiden tot nieuwe ideeën en initiatieven om de zorg verder te verbeteren.

Uw patiënt ervaart voordelen
Uw patiënt komt op consult bij een medisch specialist, maar u blijft de hoofdbehandelaar. De kosten van het consult worden dan ook gedeclareerd binnen de huisartsenzorg. Uw patiënt betaalt geen eigen bijdrage, omdat de kosten voor het consult niet ten laste komen van het eigen risico. Dat maakt specialistische zorg ook toegankelijk voor mensen die financieel weinig te besteden hebben. Daarnaast is er per patiënt meer tijd (een adviesconsult duurt een kwartier) en krijgt de patiënt optimaal afgestemde zorg, dankzij de samenwerking tussen huisarts en specialist.