Contact

Wat is huisarts+punt

Bij huisarts+punt komen patiënten eenmalig bij een medisch specialist op consult. Dit consult vindt plaats op verzoek van de huisarts buiten de muren van het ziekenhuis. Na het consult geeft de specialist een advies over het verdere beleid, therapie of een ander gewenst vervolgtraject.

Voor wie
Huisarts+punt is bedoeld voor patiënten met een gezondheidsklacht die hun huisarts mogelijk niet helemaal vertrouwt, moeilijk te beoordelen vindt of waarover de huisarts een bevestiging wil. Een dergelijke klacht kan te specialistisch zijn voor de huisarts, maar het is (nog) niet nodig om de patiënt naar het ziekenhuis te verwijzen.

Specialistische zorg
Er zijn diverse mogelijkheden om als huisarts de medisch specialist te consulteren. Dit verschilt per specialisme.

1. fysiek spreekuur: de patiënt wordt gezien door een medisch specialist in een van de huisarts+punt locaties

2. telefonisch consult: de patiënt wordt gebeld door de medisch specialist

3. e-mailconsult: de huisarts vraagt per e-mail (via Zorgdomein) om advies aan de medisch specialist

Uitbreiding huisartsenzorg
De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Huisarts+punt is dan ook een uitbreiding van de huisartsenzorg.

Kosten besparen
Een consult bij huisarts+punt wordt bekostigd uit segment drie van de huisartsfinanciering. Het betreft eerstelijnszorg, ook al wordt de patiënt gezien door een medisch specialist. Dit betekent dat de patiënt geen eigen risico hoeft te betalen. Voorts blijkt uit ervaring elders dat er minder verwijzingen zijn naar het ziekenhuis: 75% van de patiënten die een adviesconsult bezoeken, blijven in de eerste lijn. Het voorkomt tevens doorverwijzingen binnen het ziekenhuis en onnodige aanvraag van diagnostiek en/of therapeutische middelen. Zo blijven zorgkosten beheersbaar en blijft de zorg voor iedereen toegankelijk.