Contact

Wat is huisarts+punt

Bij huisarts+punt komen patiënten eenmalig bij een medisch specialist op consult. Dit consult vindt plaats op verzoek van de huisarts buiten de muren van het ziekenhuis. Na het consult geeft de specialist een advies over het verdere beleid, therapie of een ander gewenst vervolgtraject.

Voor wie
Huisarts+punt is bedoeld voor patiënten met een gezondheidsklacht die hun huisarts mogelijk niet helemaal vertrouwt, moeilijk te beoordelen vindt of waarover de huisarts een bevestiging wil. Een dergelijke klacht kan te specialistisch zijn voor de huisarts, maar het is (nog) niet nodig om de patiënt naar het ziekenhuis te verwijzen.

Specialistische zorg
De patiënt wordt gezien door een medisch specialist van het BovenIJ ziekenhuis, OLVG, Medisch Centrum Jan van Goyen of Annatommie mc.

Uitbreiding huisartsenzorg
Een consult vindt plaats in een eenvoudige spreekkamer buiten de muren van het ziekenhuis. De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Huisarts+punt is dan ook een uitbreiding van de huisartsenzorg.

Kosten besparen
Een consult bij huisarts+punt wordt bekostigd uit segement drie van de huisartsfinanciering. Het betreft eerstelijnszorg, ook al wordt de patiënt gezien door een medisch specialist. Dit betekent dat de patiënt geen eigen risico hoeft te betalen. Voorts blijkt uit ervaring elders dat er minder verwijzingen zijn naar het ziekenhuis: 75% van de patiënten die een adviesconsult bezoeken, blijven in de eerste lijn. Het voorkomt tevens doorverwijzingen binnen het ziekenhuis en onnodige aanvraag van diagnostiek en/of therapeutische middelen. Zo blijven zorgkosten beheersbaar en blijft de zorg voor iedereen toegankelijk.